Breaking News
Home / PR NEWS / “Amazing Thai Host” โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว

“Amazing Thai Host” โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมด้วย กระทรวงมหาดไทย คณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ (MICE) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จัด โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว “Amazing Thai Host” ขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว 44 แห่ง ของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  โดยทำงานประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมด้วย นายคมสันต์  สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา, นางนาถนรี  ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ และ นายประเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว “Amazing Thai Host” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงที่มาของโครงการว่าได้สืบเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” โดย คณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ (MICE) เล็งเห็นว่า “การท่องเที่ยว” เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ “Amazing Thai Host” โดยการจ้างงานผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่มีความสามารถ และต้องการรายได้หลังเกษียณอายุ ร่วมเป็นอาสาสมัครประจำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นโมเดลในประเทศที่มีการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวกว่า ๒๐ ประเทศทั่วโลก นำมาใช้จนประสบความสำเร็จ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้แคนาดา ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักท่องเที่ยวก็ได้รับการดูแลด้านความสะดวกและความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตและเกิดความยั่งยืน ขณะเดียวกัน ยังช่วยผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม มีรายได้ มีกิจกรรมทางสังคม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เห็นความเหมาะสมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่มีศักยภาพเหมาะสมสำหรับโครงการนี้ และทางกระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนโครงการทั้งในด้านข้อมูลการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจฯ กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการดำเนินงานของโครงการ โดยให้ผู้สูงอายุทำงานวันละ 5 ชั่วโมง 3 – 4 วัน ต่อสัปดาห์ ปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุร้าย อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า และประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในท้องที่ อาสาสมัครจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยแก่นักท้องเที่ยวและสถานที่ ก่อนที่จะได้รับบัตรประจำตัว สัญลักษณ์ “Amazing Thai Host”และได้มีการปฏิบัติงานมาแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนผ่านทางหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงฯ อำนวยความสะดวกทั้งทางด้านบุคลากร ด้านสาธารณูปโภค และทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ส่วนภูมิภาคไปจนถึงส่วนท้องถิ่น

ทางด้านรองผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงราย และ ท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการฯ ทั้ง 44 แห่ง เชียงราย 20 แห่ง พะเยา แพร่ และน่าน จังหวัดละ 8 แห่ง โดยผู้ว่าฯในแต่ละจังหวัดได้ประสานความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก ทั้งในด้านข้อมูล สถานที่ สาธารณูปโภค ความร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ แก่ทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชนจากโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อ ส่งเสริมการสร้างรายได้และการพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

About PR AAM

Check Also

“ดีเจเคน” ผุดโปรเจค “CROSSTHY” ลุย EDM เต็มตัว!

เรียกว่าเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่สรรหากิจกรรมมาเติมเต็มชีวิตได้น่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถอย่าง “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุ” ที่เราคุ้นตาในบทบาทของพระเอก แต่วันนี้เคนได้ค้นพบตัวเองในอีกบทบาทหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือการเป็น “ดีเจ” ซึ่งจากความชอบในดนตรีครั้งนี้ทำให้เคนได้ร่วมมือกับ “ทิมมี่ ทิโมธี สุปรีย์ลีลา” ที่มีความชอบและมีความคิดที่ตรงกันในการทำเพลงจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “CROSSTHY” พร้อมปล่อย Single แรก “Altogether” มาให้ได้โยกตามกันแล้วอีกด้วย งานนี้ “ดีเจเคน” ได้พูดถึงความเป็นมาของ CROSSTHY ว่า    “ผมชอบดนตรีแนว EDM อยู่แล้วครับ แล้วพอรู้จักทิมมี่ ก็ยิ่งคุยกันเยอะได้คุยเรื่องเพลงพวกเราก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอยากขึ้นไปบนเวที ใหญ่ๆ พวกเราก็มีความฝันเล็กๆ ของพวกเราครับ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.