Breaking News
Home / HOT NEWS / THAI NEWS / กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดึงศิลปินร่วมแคมเปญ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2562

กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดึงศิลปินร่วมแคมเปญ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2562

เนื่องด้วย กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดบมุ่งเน้นการลดปริมาณดสนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เป็ต้นมา จากนั้นได้ยกระดับการรณรงค์เรื่อยมาตามลำดับ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการส่งเสริมบทบาทของภาคีความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน อีกทั้งเพื่อขยายผลการดำเนินงานร่วมกัน กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดให้จัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและการสร้างวินัยการใช้บรรจุภัณฑ์แบบซ้ำขึ้น และได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ดึงศิลปินดาราระดับแถวหน้าของประเทศมาเข้าร่วมโครงการ อาทิ เจมส์ – ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, หยาดทิพย์ ราชปาล และทับทิม – มัลลิกา จงวัฒนา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมเปิดงานไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ควอเทียร์ อเวนิว ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์  ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้ รวมถึงนิทรรศการที่ชี้ให้เห็นโทษและปัญหาจากถุงพลาสติก