Breaking News
Home / HOT NEWS / เป๊ก ผลิตโชค จับมือยูนิเซฟจัดหา “กล่องมหัศจรรย์” ให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

เป๊ก ผลิตโชค จับมือยูนิเซฟจัดหา “กล่องมหัศจรรย์” ให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร เฟรนด์ออฟยูนิเซฟ จับมือยูนิเซฟระดมทุนเพื่อจัดส่ง กล่องมหัศจรรย์ ซึ่งบรรจุอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาให้กับเด็ก ๆ กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทย

เป๊ก ผลิตโชค กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยว่า “หกปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ ได้เล่นสนุก และได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรักและการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของพวกเขาอย่างเต็มที่  แต่น่าเสียดายที่เด็กหลายล้านคนในประเทศไทยยังขาดอุปกรณ์การเรียนรู้และการสนับสนุนที่จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ”

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยในปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟ พบว่า เด็กเล็ก 6 ใน 10 คนในประเทศไทย (หรือประมาณ 2.8 ล้านคน) มีหนังสือเด็กที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม ในขณะที่มีเด็กเพียง 2 ใน 10 คนเท่านั้น (หรือประมาณ 860,000 คน) ที่มีของเล่นที่บ้าน นอกจากนี้ มีพ่อเพียง 3 ใน 10  คนที่ทำกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้กับลูกที่บ้าน

กล่องมหัศจรรย์ จากยูนิเซฟ จะบรรจุหนังสือ ของเล่น สื่อการเรียนรู้ และคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการกระตุ้นการเรียนรู้ของลูกผ่านการทำกิจกรรมหรือการเล่นเกมง่าย ๆ กับลูก โดยในปีนี้ยูนิเซฟจะจัดส่ง กล่องมหัศจรรย์ อย่างน้อย 7,000 กล่อง ให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ รวมถึงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบใน 23 จังหวัด เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตอย่างเท่าเทียม

เป๊ก กล่าวเสริมว่า  “กล่องมหัศจรรย์จะช่วยให้เด็ก ๆ ไม่สะดุด ได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเวลาอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาปกติหรือในเวลาที่ยากลำบาก เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องปิดลงชั่วคราว”

“มาร่วมกับผมและยูนิเซฟนะครับ มาเป็นผู้บริจาครายเดือนหรือสนับสนุนโครงการกล่องมหัศจรรย์ เพื่อจัดหาของเล่นและอุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญอย่างเต็มที่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม”

ชมวิดีโอเป๊กในโครงการกล่องมหัศจรรย์ได้ที่

บริจาค 100 บาทร่วมจัดซื้อกล่องมหัศจรรย์ พิมพ์ M9 ส่ง SMS มาที่ 4712225

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.unicef.or.th/play