Breaking News
Home / PR NEWS / โคทร้า (KOTRA) ร่วมกับเมืองกิมแฮ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทางการค้า หนุนธุรกิจเกาหลีเข้าสู่ตลาดไทย

โคทร้า (KOTRA) ร่วมกับเมืองกิมแฮ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทางการค้า หนุนธุรกิจเกาหลีเข้าสู่ตลาดไทย


สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(KOTRA) โดยรัฐบาลเกาหลีจัดกิจกรรม business matching ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีใต้เข้าสู่ตลาดไทยและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสองประเทศเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกัน 
ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่หลากหลายจนเป็นที่ยอมรับและติดอันดับโลก ซึ่งในครั้งนี้เมืองกิมแฮ 
เมืองท่าขนส่งทางเรือขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพในการจับคู่ธุรกิจทางการค้า เพื่อผลักดันและเปิดตลาดสินค้า อุปกรณ์ วัสดุการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพของเกาหลีเข้าสู่ประเทศไทย 
สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(KOTRA)มีความเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต้ โดยภายในงานพบกับโอกาสในการขยายฐานคู่ค้า การจับคู่พูดคุยแนวโน้มทางธุรกิจร่วมกัน (Business Matching) โดยมีบริษัทผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆที่น่าสนใจ 
รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับเรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งบริษัทที่ถูกคัดเลือกมาในครั้งนี้ล้วนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากประเทศเกาหลีในด้านผลิตภัณฑ์ชั้นยอด 
จึงมั่นใจได้ว่าการทำธุรกิจร่วมกันในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตั้งเวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง Sky II ชั้น 6  
โรงแรมคอมพาส สกายวิว กรุงเทพท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.k-tcc.co.th//files_upload/BusinessMatchingTH.pdf หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-2397443 ต่อ 44-45

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.