Breaking News
Home / PR NEWS / คุณหมอยุค Investment

คุณหมอยุค Investment

คุณหมอยุค Investment หรือที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นผู้บุกเบิกการใช้เข็มปลายทู่ในการฉีดสารเติมเต็ม เพื่อลดความเสี่ยงเข็มคมแทงเข้าหลอดเลือดจนทำให้ตาบอด และยังเป็นผู้นำการร้อยไหมเกาหลีมาใช้คนแรกของเมืองไทย   นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ หรือ “หมอบอย” ผู้อำนวยการ AIC Clinic และพ่วงตำแหน่ง CMT  (Country Mentor Trainer) หรือแพทย์วิทยาการ และผู้สอนแพทย์ฉีดฟิลเลอร์ในระดับนานาชาติ

            หมอบอยกล่าวว่า  “หากเราพูดถึงความงามกับการลงทุน  คือการนำเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ นำไปใช้ให้เกิดผลตอบแทน หรือเกิดผลลัพท์ในสิ่งที่เราต้องการในอนาคต นั่นคือคำจำกัดความของผม โดยเน้นการลงทุน 3 ส่วน อันดับแรก การลงทุนเกี่ยวด้านการเงิน หรือ Financial Investment ส่วนที่สอง คือ Health Investment และส่วนที่สามคือ Social Investment ซึ่งทุกส่วนมีประโยชน์และมีคุณค่าในตนเองทั้งสิ้น  นั่นคือการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการเงิน หรือ Finance Investment คือการนำเอาเงินสะสมของเราที่มี ไปลงทุนโดยหวังผลให้เกิดการงอกเงย หรือการเกิดการตอบแทนในอนาคต ส่วนที่สอง ในด้าน Health Investment เป็นการลงทุนด้านสุขภาพร่างกาย เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเสริม ซึ่งการลงทุนส่วนนี้มีทรัพยากรที่ใช้คือ “เวลา  แรงกาย และแรงใจ” ที่จะต้องใช้บำรุงร่างกายตนเอง เพื่อจุดประสงค์ให้ร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว และในส่วนสุดท้ายคือ Social Investment เป็นการลงทุนในด้านสังคม เช่น การแต่งตัว ซื้อเสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือปรึกษาคุณหมอในด้านการเสริมความงามบนใบหน้าหรือร่างกาย ซึ่งการลงทุนนี้เรามุ่งหวังในการเข้าสังคมได้อย่างมีหน้ามีตา หรืออีกอย่างช่วยในด้านหน้าที่การงานของตนเอง

            ความงามกับการลงทุนเหมือนกันอย่างไร คุณหมอกล่าวสั้น ๆ ว่า “ในตัวผมเองนั้นมองว่า ความงามเป็นส่วนหนึ่งกับการลงทุนในด้าน Social Investment  เช่น การลงทุนซื้อเสื้อผ้าสวยๆ  เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับ เพื่อเน้นการมุ่งหวังในการเข้าสังคม ใช้ในหน้าที่การงาน หรือใช้กับการเข้าสังคมเพื่อให้ตนเองดูดี  ช่วยเน้นเรื่องภาพลักษณ์ให้กับตนเอง ดังนั้นการปรึกษาคุณหมอในการเสริมเติมแต่งความงามบนใบหน้าหรือเรือนร่าง จึงถือว่าเป็นการลงทุน ในเรื่องของ Social Investment”

            ด้านความรู้ทางการแพทย์ที่คุณหมอใช้  ส่วนมากเน้นจากตำราแพทย์เป็นหลักแล้ว คุณหมอเล่าว่า “ตัวผมไม่เคยปิดกั้นความรู้ใหม่ๆ ผมทำตัวให้เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลา มีอะไรใหม่ๆ พร้อมที่จะค้นคว้าวิ่งเข้าหาและอยากรู้ อีกอย่างปัจจุบัน นวัตกรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การหาความรู้จากตำราแพทย์เป็นหลักนั้นล่าช้า ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปรับคุณภาพ การบริการ และด้านการตลาด ด้วยความรู้เหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ แต่จำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือโดยต้องมีสมาคมการแพทย์รับรอง ส่วนในด้านการตลาดหรืออื่นๆโดยส่วนตัวจะเน้นการคัดเลือกที่น่าเชื่อถือได้และนำมาประยุกต์ว่าได้ผลดีแค่ไหน

ในสถานการณ์โควิท19 เพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันนั้น ทางบริษัทฯ มีการปรับตัว มุ่งเน้นการเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มที่อายุน้อย โดยลูกค้ากลุ่มปัจจุบัน เป็นกลุ่มผู้มีอายุ  เราจึงต้องการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มช่วงอายุ 25-35  ปีให้มากขึ้น โดยมีการปรับปรุงในส่วนแพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อช่วยในสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมถึงในเรื่องการปรึกษา การวางแผนการรักษา และการติดตามผลการรักษา นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเผยแพร่ในเรื่องของความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ[http://aic-clinic.info/ข้อมูลบริการฉีดฟิลเลอร์ ]ให้กับกลุ่มลูกค้าในวงกว้างได้อีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงรายได้จากแหล่งเดียว ในช่วงปลายปีนี้ ทางบริษัทฯ จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ด้านความงามและผิวพรรณ ซึ่งส่วนนี้คาดว่าจะสามารถเข้ามาช่วยเสริมรายได้ให้กับทางบริษัทฯอีกทางหนึ่ง โดยเน้นจำหน่ายทางตลาดออนไลน์เป็นหลัก

แง่คิดสำหรับคุณหมอหลายๆท่านที่คิดจะทำธุรกิจความงาม จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี  ต้องมีเงินทุนหรือเงินสำรองที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่มากกว่าสมัยก่อน เพราะคลินิคเสริมความงามในปัจจุบัน มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ ต้องมีความรู้ในเรื่อง การตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าต้องมีครบ ทั้งการตลาด การแพทย์ การจัดการ รวมถึงการรักษามาตรฐานทางการแพทย์  แม้ว่าการแข่งขันธุรกิจประเภทนี้จะดูรุนแรงหรือมีการแข่งขันด้านการตัดราคาเพียงใด แต่สิ่งสำคัญคือ ผู้บริโภคหรือคนไข้  ซึ่งเราไม่สามารถละทิ้งจริยธรรมทางการแพทย์ไปได้ เรายังคงต้องเน้นความปลอดภัยและมีความจริงใจกับลูกค้าเสมอ

ปัจจัยหลักที่ฝากไว้ให้สำหรับผู้บริโภคที่ต้องคำนึงถึงก่อนการตัดสินใจเสริมความงาม คือ ความน่าเชื่อถือของสถานพยาบาล ความชำนาญ และประสบการณ์ในตัวแพทย์ ทั้งนี้ แพทย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด และสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ต้องมีมาตรฐาน หลากหลายข้อคิดในการลงทุนยุคปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งแง่คิดดีๆ สำหรับแพทย์ที่อยากมาทำธุรกิจและข้อคิดสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่อยากเสริมความงามจาก ”คุณหมอพุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AIC CLINIC 1032/10-12 ปากซอยงามดูพลี ชั้น1-2 ถนนพระราม 4  กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2871200           , https://aic-clinic.com/, FB: AIC Clinic ID Line: @aicclinic