Breaking News
Home / PR NEWS / เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน กับ “โครงการ Green Cinema” รณรงค์แยกประเภทขยะ…สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นจีวรพระ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน กับ “โครงการ Green Cinema” รณรงค์แยกประเภทขยะ…สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นจีวรพระ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ภายใต้ “โครงการ Green Cinema ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และการแปรรูปขยะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเริ่มต้นจากสิ่งง่าย ๆ ตั้งแต่วันนี้  เพียงคิดก่อนทิ้งและแยกขยะให้เกิดประโยชน์ 

          ทั้งนี้ โครงการ Green Cinema ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้จัดวางถังขยะแยกประเภท  ได้แก่ ขยะพลาสติกและขยะทั่วไป ภายในสาขาโรงภาพยนตร์ เพื่อง่ายต่อการทิ้งและง่ายต่อการนำไปกำจัดขยะ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ผิดประเภท โดยนำขวดน้ำดื่มพลาสติกประเภทขวด PET จากถังคัดแยกขยะซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าและพนักงานในการช่วยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และนำไปมอบให้กับโครงการแปรรูปขวดพลาสติกให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ผิดประเภท

ล่าสุด โครงการ Green Cinema ได้นำขวดน้ำดื่มพลาสติกประเภทขวด PET จำนวน 4,500 ขวด จากโรงภาพยนตร์ 2 สาขา คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์      งามวงศ์วาน-แคราย ไปมอบให้ธนาคารขยะของวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขวดพลาสติกเป็นจีวรพระ  ซึ่งขวดน้ำดื่มพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 15 ใบ สามารถนำไปแปรรูปเป็นจีวรพระได้ 1 ผืน และ 60 ขวด แปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด พร้อมทั้งได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าจุลกฐินรีไซเคิลจากขวดพลาสติกทอดถวาย ณ วัดจากแดง ด้วย