Breaking News
Home / PR NEWS / “นิโคล เทริโอ” ปลื้มปิติ ได้ขับร้องเพลงประจำงำนเพื่อใช้ต้อนรับกำรเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตะปำปำฟรังซิส ประมุขสูงสุดแห่งพระศำสนจักรโรมันคำทอลิก

“นิโคล เทริโอ” ปลื้มปิติ ได้ขับร้องเพลงประจำงำนเพื่อใช้ต้อนรับกำรเสด็จเยือนประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตะปำปำฟรังซิส ประมุขสูงสุดแห่งพระศำสนจักรโรมันคำทอลิก

เป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบ 35 ปี ของบรรดาคริสตชนในประเทศไทย ที่จะมีโอกาสได้ต้อนรับการเสด็จมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซีส ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก โดยย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1984 นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 สมเด็จพระสันตปาปา ได้เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการมาแล้ว เมื่อ 35 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่าง วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 โดยคำเชิญของรับบาลไทย

นอกจากการจัดเตรียมงานในส่วนต่างๆ แล้ว บรรดาดารา ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลงคาทอลิก ยังร่วมกันสร้างสรรค์บทเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” เพื่อใช้เป็นเพลงประจำในการต้อนรับและเปิดในบรรยากาศของงานในทุกๆกิจกรรม และการจัดคอนเสิร์ตซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณที่สนามศุภชลาศัย เป็นต้น โดยบทเพลงพิเศษนี้ นำขับร้องโดย บิลลี่ โอแกน, คริสติน่า อากีล่าร์, นิโคล เทริโอ,อิศรา กิจนิตย์ชีว์ (ทอม Room39),เผ่าเพชร เจริญสุข (เพชร ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์), ศิรภัสรา สินตระการผล (แปม ไกอา), พรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี), ประภาพ ตันจริญ (เฟ้น วงพอส), ณับทิชา จันทรวารีเลขา (ฟ้อนด์ BNK48), บาทหลวงประธาน ตันเจริญ, อาจารย์ศิโยน ดาวรัตนหงษ์ และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือโรงเรียนคาทอลิก

นิโคล เทริโอ หนึ่งในศิลปินที่ร่วมขับร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” กล่าวด้วยความปลื้มปิติ “นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตก็ว่าได้ ที่ดิฉันได้รับค าเชิญให้เป็นหนึ่งในนักร้องเพื่อขับร้องบทเพลงพิเศษในโอกาสอันส าคัญยิ่งแห่งการต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในครั้งนี้ ในบานะที่เป็นคาทอลิก ดิฉันขอร่วมโมทนาคุณพระเจ้าส าหรับพระพรแห่งการเสด็จมาเยือนประเทศไทยขององค์สันตะบิดร ในระหว่างวันที่ 20-23 เดือนพฤศจิกายนนี้ แบบอย่างและคำสั่งสอนของท่าน ทำให้ได้ซึมซับ และท้าทายเราในความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาทำความดี รวมทั้งการแบ่งปันพระพรต่างๆ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงกระทำ อันเป็นบทสอนสำคัญถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า เรื่องเมืองสวรรค์บ้านแท้นิรันดร์”

ชมมิวสิควีดีโอฉบับเต็ม เพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ออนแอร์ทางช่องยูทูป Pope Visit Thailand ได้แล้ววันนี้