Breaking News
Home / PR NEWS / ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวนโยบายระดับโลก “การลาเพื่อครอบครัว” เพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัวนโยบายระดับโลก “การลาเพื่อครอบครัว” เพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

• นโยบายนี้ เป็นการนำร่องในฐานะผู้นำในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม ในการจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนในทุกประเทศ สำหรับการลาเพื่อดูแล และการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงการสูญเสียในครอบครัว
• นโยบายนี้ สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาที่มีต่อความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการความผูกพัน สร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรมในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น
กรุงเทพฯ – 13 พฤศจิกายน 2560 : ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ประกาศนโยบายระดับโลกเรื่อง “การลาเพื่อครอบครัว” (Global Family Leave) ในฐานะของผู้นำอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมระดับโลก อีกทั้งเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่อง “การมีส่วนร่วมในความหลากหลาย” (Diversity and Inclusion)

โดยนโยบายการลาเพื่อครอบครัวจะมีผลบังคับใช้กับพนักงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทั่วโลก โดยบริษัทฯ จะยังคงจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเต็มจำนวน แม้ใช้เวลาไปในเรื่องส่วนตัวและในช่วงสำคัญที่สุดของชีวิต เพื่อให้พนักงานเหล่านี้สามารถจัดการกับชีวิตและงานได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับสมดุลให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน โดยสามารถเลือกเวลาการเข้างานได้อย่างอิสระ

o ลาหยุด 12 สัปดาห์ สำหรับการเป็นผู้ปกครองหลัก (ครอบคลุมทั้งบุตรที่คลอดโดยธรรมชาติ และการอุปการะบุตร)
o ลาหยุด 2 สัปดาห์ สำหรับการเป็นผู้ปกครองร่วม (ครอบคลุมทั้งบุตรที่คลอดโดยธรรมชาติ และการอุปการะบุตร)
o ลางานได้ 1 สัปดาห์สำหรับครอบครัวที่ต้องการดูแลสมาชิกในครอบครัว ทั้งความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ
o ลางานได้ 1 สัปดาห์ ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตกะทันหัน
o เลือกเวลาในการทำงานได้เพื่อปรับสมดุลของครอบครัวให้ดีขึ้น เช่น การเข้าทำงานเช้าเลิกงานเร็ว หรือเข้าทำงานสายเลิกงานค่ำ

ในการวางนโยบาย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เลือกกำหนดนิยามของ “การลา” และเรื่อง “ครอบครัว” อย่างจริงจังในแง่ของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในองค์กร โดยตระหนักถึงคำจำกัดความของคำว่า ครอบครัว ชีวิตและการทำงาน ที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในทุกวัน ด้วยการออกแบบนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ในการต้อนรับเด็กเกิดใหม่ และให้ความสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย หรือชราภาพ รวมถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นในครอบครัว นอกจากนี้ยังถือเอาคำจำกัดความที่หมายรวมถึงครอบครัว ด้วยการขยายขอบเขตการลาในฐานะผู้ปกครองได้อย่างเท่าเทียมสำหรับทั้งการดูแลบุตรที่เกิดโดยธรรมชาติและบุตรบุญธรรม

“ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มุ่งเป้าในการมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนในทุกที่อย่างเสมอภาค และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทั้งหมดจะรู้สึกถึงคุณค่าที่แตกต่าง และรู้สึกวางใจในการเป็นส่วนร่วมในบริษัทฯ ด้วยการทำงานให้ดีที่สุด “การมีส่วนร่วมในความหลากหลาย” นับเป็นส่วนที่หลอมรวมถึงตัวตนและความแตกต่างของเราจากองค์กรอื่น และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราขับเคลื่อนนวัตกรรม การมีส่วนร่วมในองค์กร และองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง” มร.โอลิเวอร์ บลูม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และรองประธานอาวุโส ชไนเดอร์ อิเล็คทริค “ผมรู้สึกภูมิใจในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่กำหนดนโยบายระดับโลกด้านการลาเพื่อครอบครัว นโยบายดังกล่าว จะทยอยประกาศใช้ในกว่า 20 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561 และจะประกาศใช้ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกในเดือนมกราคม ปี 2562

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ตั้งแต่บ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการยืนหยัดอยู่ในเวทีระดับโลกในกว่า 100 ประเทศ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำที่โดดเด่นในด้านการจัดการพลังงาน ทั้งแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง-ต่ำ และระบบสำรองไฟฟ้า รวมถึงระบบออโตเมชันต่างๆ เรานำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของพลังงาน ระบบออโตเมชัน และซอฟต์แวร์ เรามีระบบนิเวศทั่วโลก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึงชุมชนนักพัฒนาและผู้วางระบบบนแพลตฟอร์มเปิด เพื่อมอบประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน และการควบคุมในแบบเรียลไทม์ เราเชื่อว่าด้วยเหล่าผู้คนที่ยอดเยี่ยมและพันธมิตรของเรา ช่วยให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นบริษัทที่เยี่ยมยอด พร้อมกับคำมั่นสัญญาของเราที่มุ่งมั่นในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และความยั่งยืนช่วยให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า “Life Is On” ในทุกที่ สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา www.schneider-electric.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.