Breaking News
Home / PR NEWS / กรมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสา ตะลุยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กับโครงการ The Eco Tourism Hero ณ ชุมชนปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง

กรมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสา ตะลุยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กับโครงการ The Eco Tourism Hero ณ ชุมชนปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการ The Eco Tourism Hero ชวนจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สร้างพลังการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมดึง 3 ศิลปินนักอนุรักษ์ลงพื้นที่ทำภารกิจ ซ่อม-เสริม-สร้าง เกรซ – วรินทร ปัญหกาญจน์ ลุยเกาะช้าง จ.ตราด , อิน – สาริน รณเกียรติ ลงพื้นที่ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง และนาย – ณภัทร เสียงสมบุญ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี

          นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero โดยบูรณาการภายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ผ่าน 3 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

           โดยหนึ่งในพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่ คือการรวมพลังจิตอาสา ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาด ปลอดภัย และน่าประทับใจ ณ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะ กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ ผ่านผู้นำชุมชนอาทิ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส พร้อมด้วยฮีโร่การท่องเที่ยว “อิน – สาริน รณเกียรติ” นักแสดงหนุ่มจากละคร “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง” ทางช่อง ที่มาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้

        ด้วยปัจจุบันการท่องเที่ยววิถีชุมชนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาความสะอาดในแหล่งชุมชนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชุมชน รวมไปถึงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์

       ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม เราทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวโลก การท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป